תורה ובע”פ 9: ר’ ישמעאל ור’ עקיבא

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו אייר תשע"ט

שיעור על שני בתי המדרש השונים של ר’ ישמעאל ור’ עקיבא, ועל דרכם בלימוד

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435