תורה זה רע?

איתן אברמוביץ • 

על תורה ותפילה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435