ליקו"מ תורה סב – ייחוד ה' בתאוות – חלק ד

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

לימוד בליקוטי מוהרן תורה סב, חלק רביעי.