ליקו"מ תורה סב – ייחוד ה' בתאוות – חלק א'

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

על יחסם של הרמב"ם, אדמו"ר הזקן ור' נחמן לעולם הכאוס, לתאוות וליצרים.לימוד בליקוטי מוהר"ן תורה סב, חלק א'.