ליקו”מ תורה סב – ייחוד ה’ בתאוות – חלק ג’

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

לימוד בליקוטי מוהר”ן תורה סב, חלק ג’ (פסקה ד).

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435