ליקו”מ תורה פ – שלום ומחלוקת

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

תורה פ בליקוטי רבינו- שלום במובנו האמיתי לאמיתו מהמבט היחודי של ר”נ, והתשובה כחלק מתהליך השלום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435