תורה שבעל-פה ומסורת

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 3, י"ט טבת- מסורת, אמת ונאמנות.