תורה שבעל-פה ומסורת

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 2- מסורת, עצמיות וחירות.