תורתו של לוינס 11: "היידגר, גאגרין ואנחנו" – טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ד טבת תשע"ט

עסקנו במסה קצרה של לוינס בה הוא מהלל את הטכנולוגיה ותוקף את התפיסות הרומנטיות המנסות לקשור את האנושי לאדם ולטבע. הוא רואה את ציווי התורה על הכרתת האשרות והמצבות כשבירת הפגאניות של הקשר לאדמה, ובכך התורה מפנה את האדם לפני רעהו ואל האתיקה.