תורתו של לוינס 12: “ארץ מובטחת או מותרת” – טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • ב' שבט תשע"ט

השיעור עוסק בקריאתו של לוינס את מדרש הבבלי בסוטה על המרגלים וחטאם. לוינס מגלה אמפתיה והבנה לחרדות המרגלים וממלל דרך הסוגיא את המשמעות המודרנית שלהם. מאידך הוא שומר על רתיעה מהעמדה המרגלית. עסקנו בקולות העולים מן הסוגיא ומדהרי לוינס על חוסר היכולת “להיכנס לארץ”.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435