תורתו של לוינס 13: "ארץ מובטחת או מותרת" – טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שלישי

הרב יוסי גמליאל • ט' שבט תשע"ט

בשיעור זה עקבנו אחרי לוינס הבוחן את תפקידם של יהושע וכלב בהתנגדות למרגלים, ומפנה את הזרקור לכלב ש"עשוי היה להתפתות" ובסופו של דבר בחר בכניסה לארץ. הצענו לראות בקריאה זו ביטוי לעמדתו ה"פוסט-מרגלית" של לוינס ששומע את הקול המרגלי אך בסופו של דבר "נשאר" ונאחז בארץ