תורתו של לוינס 16: "כשאני לעצמי מה אני" – על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור סיכום

הרב יוסי גמליאל • ל' שבט תשע"ט

עסקנו בקריאה תלמודית מאוחרת של לוינס העוסקת במושג האני ובתפיסת העצמי, דרך סוגיא במס' חולין הדורשת את התפיסה העצמית של אברהם "ואנכי עפר ואפר". חיברנו את עיסוקו של לוינס בתפיסת העצמי יחד עם דבריו על הממד הנשי והבנת היחסים בין המינים כקשורים לשורשי העצמי האנושי