תורתו של לוינס 19: “יהדות ומהפכה”, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ח אדר א' תשע"ט

לוינס מוטרד ממהפכת מאי 1968 (מרד הסטודנטים), ובעקבותיה – וכסוג של ביקורת ותגובת נגד כלפיה – קורא את הסוגיות בתחילת הפרק השביעי במס’ ב”מ על ההגבלים הכרוכים בשכירות פועלים ומנסה לשרטט מתוכן דיוקן אחר של תודעת מהפכה “יהודית”

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435