תורתו של לוינס 22: הנעורים של ישראל, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"א אדר ב' תשע"ט

לוינס עוסק בדמותו של הנזיר דרך אגדות מסכת נזיר ובוחן את הפנומן הנזירי ואת האתוס האנושי שהוא מציע