תורתו של לוינס 28: הברית

הרב יוסי גמליאל • ח' סיון תשע"ט

לוינס עוסק בסוגיא ממסכת סוטה המציגה משחק הכפלות תנאי אודות מספר הבריתות שנכרתו על התורה בין הקב”ה לעם ישראל. לוינס נצמד לביטויים המדרשיים ודרכם מנסה לכונן את מאפייניו ונקודותיו הקשות של החוק-המצווה המייצר מסביבו את הקהילה הישראלית

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435