תורתו של לוינס 3: פיתוי הפיתוי

הרב יוסי גמליאל • י"ד בחשוון תשע"ט

הקריאה התלמודית השנייה של לוינס פותחת בביקורת חריפה על התרבות המערבית ועל העדפת הפיתוי על פני הדבר עצמו. מול הפיתוי יעמיד לוינס את מתן התורה