תורתו של לוינס 6: ותיק כמו העולם – שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ה' בכסלו תשע"ט

לוינס לומד את הסוגיה בסנהדרין לז, א על מבנה הסנהדרין, ומשתאה מהפסוקים משיר השירים המשמשים כמקור בסוגיה. מתוך דיון זה הוא נפתח לשאלה על יחסי היהודי והעולם