תורתו של לוינס 7: ותיק כמו העולם – שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ב כסלו תשע"ט

השיעור ממשיך לעסוק בקריאה "ותיק כמו העולם".