תורתו של לוינס 8: הבהיר והאפל – לוינס על חנוכה

הרב יוסי גמליאל • כ"א בכסלו תשע"ט

לוינס מתבונן בנרות חנוכה ובגמרא המפורסמת במס’ שבת – “מאי חנוכה”, ומצביע על ביקורת הכוח והמלחמה, ועל האופק הפלאי שמציעים הנר והשמן למלחמת החשמונאים (שיעור זה גם משלים את עיוננו בשאלת “היהודי והעולם”).

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435