תורת האדם של בעל התניא 1: מה באמת מטריד את האדם?

הרב אלחנן ניר • כ"ז בחשוון תשע"ט

בעוד ר’ אלימלך מליז’נסק ראה את תפקידו של הרבי במענה שהוא נותן למצוקות האנושיות של האדם – בני, חיי ומזוני, הרי שבעל פרי הארץ ורש”ז מלאדי התנגדו ליחסי תועלת מעין אלו. לדידם, תפריד המורה הוא לעסוק בנשגב ולהביא את התלמיד לכך, אך לא לעסוק בעניני היום-יום שאינו מבין בהם יותר מהבנת כל אדם בהם

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435