תורת האדם של בעל התניא 12: דירה בתחתונים

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט

פרק לו: לימוד המדרשים העוסקים בתכלית בריאת העולם וברצון האלוקי לבראותו ולאחר מכן עיסוק בדברי בעל התניא ביחס לאותו רצון

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435