תורת האדם של בעל התניא 2: בין חסד לאמת

הרב אלחנן ניר • ד' בכסלו תשע"ט

לימוד ב'אגרת לנפש שפלה' – האגרת אותה כתב האדמו"ר הזקן מחב"ד סמוך למותו ובה הוא מסביר את השינוי שבין אמת לחסד, בין ההבנה כי אין בכוחו של הצדיק לתת מענה למצוקות היום-יום לבין ההבנה שדווקא בהם מצויה 'אמיתת המצאו'