תורת האדם של בעל התניא 4: מבנה התניא ומגמות מרכזיות

הרב אלחנן ניר • י"ח בכסלו תשע"ט

מבט רוחב ראשון על ספר התניא – מבנה הספר והנושאים השונים העולים בו, צירי-רעיונות מרכזיים בו וסיבת היותו הספר המרכזי של חסידות חב"ד