תורת האדם של בעל התניא 6: כשאתה מבין שאין פתרון

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ט

ספר התניא מבקש להציע מענה לזהות אנושית חסרת בהירות ומרכז פנימי. עיון בפרק א