תורת האדם של בעל התניא 7: הנפש שבכל דבר

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט

בפרק א ובפרק ב בתניא מדבר האדמו”ר הזקן על הנפש האלוקית והנפש הבהמית. מפגש עם המקור הקבלי לתודעה זו ועל משמעות החיות המחיה כל נברא מדומם ועד מדבר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435