תורת האדם של בעל התניא 7: הנפש שבכל דבר

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט

בפרק א ובפרק ב בתניא מדבר האדמו”ר הזקן על הנפש האלוקית והנפש הבהמית. מפגש עם המקור הקבלי לתודעה זו ועל משמעות החיות המחיה כל נברא מדומם ועד מדבר

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435