תורת האדם של בעל התניא 9: עצמות ולבושים – שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • א' שבט תשע"ט

עיון בפרק ד בתניא העוסק במשמעות הלבושים ועיסוק בשאלה האם ניתן ליצור מגע אם הדבר עצמו או שמא רק דרך לבושיו, תוך השוואה לדברי הסופר דויד גרוסמן