תורת הסוד כקציר חיטים

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

מתוך יום עיון לקראת חג השבועות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435