תורת הרב קוק לדורנו 8

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

יח’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435