תורת הרב קוק לדורנו 6

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

ג’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435