תורת הרב קוק לדורנו 24

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

כה’ אדר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435