תורת הרב קוק לדורנו 28

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

שיעור אחרון בסדרת הרב קוק.כג’ אייר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435