תיקון האכילה 3: ר’ צדוק הכהן מלובלין

איתן אברמוביץ • כ"א תמוז תשע"ט

עיון בכמה פסקאות מתוך ‘קונטרס עת האוכל’ של ר’ צדוק, ודיון על המורכבות הטבועה באכילה, ועל האפשרות להבין את תיקון האכילה בהקשר מחולן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435