תיקון האכילה 3: ר’ צדוק הכהן מלובלין

איתן אברמוביץ • כ"א תמוז תשע"ט

עיון בכמה פסקאות מתוך ‘קונטרס עת האוכל’ של ר’ צדוק, ודיון על המורכבות הטבועה באכילה, ועל האפשרות להבין את תיקון האכילה בהקשר מחולן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435