תיקון הכללי ביוה"כ

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

…ויוה"כ עיקרו הוא לכפרת פגם הברית…