תנ”ך

נעם סמט • תש"ע

הקורבנות בתורה לעומת הנביאים והכתובים. ד בתמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435