תפילה ומרחב

איתן אברמוביץ • תשע"ב

שיעור 1- פתיחת הסדרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435