הלכות תפילה 6: סימן קיט שאילת צרכים בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 

סימן קיט דיון על האפשרות להוסיף תפילה אישית, בתוך תפילת שמונה עשרה דרך דיון בדברי תלמידי רבנו יונה ובבית יוסף.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435