קריאה בספר ירמיהו: פתיחה

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז

פתיחה ללימוד נבואות ירמיהו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435