התורה והמצוות לפי הגר”א ותלמידיו

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז

על מקומה של התורה במסורת ר’ ישראל סרוק (בניגוד לזו המצויה בכתבי ר’ חיים ויטל), שהשפיעה רבות על קבלת הגר”א. השיעור עוסק במשמעות התורה הקודמת למצוות אצל תלמידי הגר”א, וכיצד דרך זו משפיעה על עיצוב יחסנו שלנו לתורה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435