קריאה בספר יחזקאל 11: הנפש החוטאת היא תמות

הרב אלחנן ניר • כ"א טבת תשע"ח

עיון בפרק י"ח ביחזקאל, טענת העם שה' מעניש על חטאים של דורות קודמים ותשובת ה' על הדיקדוק שבעונש והאפשרות לתשובה