מבחן הלב – עצות ותובנות של הרב שג"ר לשמיניסטים

 • 

מבחן הלב – ראיון עם הרב שגר

מבחן הלב – ראיון עם הרב שגר