הארץ והזיקה אליה – אלוף במיל’ גרשון הכהן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435