ראשית החסידות 12: ר’ לוי יצחק מברדיטשב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435