הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – הקדמה לספר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435