הרב יוסי גמליאל: שופר ונגינה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435