ברכות א

הרב שג"ר

בספר זה, השלישי בסדרת 'שיעורים בגמרא', נערכו שיעוריו של הרב על סוגיות קריאת שמע בשני הפרקים הראשונים של מסכת ברכות. הרב שג"ר עוסק בין השאר באופייה של קריאת שמע ובזמניה, בכוונה הנדרשת בה וביחסה לתפילה. בדרכו הייחודית הוא קושר את הפסוקים, המשניות, סוגיות הגמרא ודברי הראשונים והאחרונים למתחים יסודיים בעולמו של האדם הדתי: זמן ומרחב, כוונה ומעשה, הלכה ומנהג, מיסטיקה ומאגיה, אליטיזם ועממיות ועוד.

זהו הכרך הראשון של שיעורי הרב שג"ר על מסכת ברכות. הכרך השני עוסק בסוגיות התפילה ובנושאים נוספים.

במשך למעלה משלושים שנה הקדיש הרב שג"ר את רוב זמנו ללימוד גמרא ולהוראתה. כדרכו בתחומים אחרים, גם בלימוד זה שילב את שפתו הייחודית, וסלל אפיקים חדשים בתכנים ובדרכי הלימוד. שיעוריו משלבים למדנות ישיבתית קלאסית עם תובנות ומתודות מתחומי המחקר התלמודי ולימודי התרבות, ומבעד לעושרם וחריפותם מפעמת החתירה למשמעות קיומית ובקשת אלוקים.

  מחיר באתר: 59 ₪  
כריכה קשה אין מידע ס"מ עמ'
ברכות א עורך: