גשם

 • 

מאמרים מפירותיה של חבורת הלימוד שהתכנסה בישיבה סביב מסכת תענית.

מאמרים מפירותיה של חבורת הלימוד שהתכנסה בישיבה סביב מסכת תענית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435