הליכות עולם

הלכה והיסטוריה

הרב שג”ר

שאלת היחס בין ההלכה לתהליכים היסטוריים נוגעת במתחים היסודיים המעצבים את הזהות היהודית המודרנית. שאלה זו, שהעסיקה את הרב שג”ר רבות, עומדת במרכזו של ספר זה ונידונה בו באופן רחב ומעמיק. המאמרים המופיעים כאן עוסקים בה באמצעות הדגמתה במגוון של סוגיות הלכתיות: האופי הייחודי של דיני הנזיקין בהלכה, השתלשלותן של הלכות המוקצה, מעמדם ההלכתי של חוקי המדינה, ופרשנות חז”ל לדין ‘עין תחת עין’. באמצעות ההתמקדות בממד ההיסטורי של סוגיות אלו, בוחן הרב שג”ר את השאלות היסודיות שמעלה היחס בין הלכה והיסטוריה: מהי משמעותם של התהליכים שעוברת ההלכה במשך הדורות? כיצד מגיבה ההלכה לשינויים ערכיים וחברתיים? מהי עמדתם של הפרשנים והפוסקים לנוכח תהליכים אלו? כיצד משפיעה המודעות ההיסטורית על לימוד התורה וקיום המצוות?

הרב שג”ר ניגש לדיון זה באמצעות מגוון של שפות וכלים: פרשנות של פסוקי התורה ומדרשי חז”ל, עיון למדני בסוגיות הלכתיות, ושימוש במושגים והבחנות מתחומי ההיסטוריה, המשפט והאנתרופולוגיה. מקום מרכזי בדיון שמור לדמותו של הרמב”ם, שהרב רואה בו מורה דרך לתפיסת ההיסטוריוּת של ההלכה. בנוסף לכך, רגישותו האופיינית של הרב שג”ר לממד הקיומי של החיים הדתיים מביאה אותו להוליך את הדיון אל מעבר לתחום ההיסטורי והתיאולוגי, ולבחון את האופן שבו מעצבת המודעות ההיסטורית את חווייתו הקיומית של לומד התורה ומקיים המצוות.

ספר זה הוא השני בסדרת ‘עיונים חדשים בהלכה’. הספר הקודם בסדרה, ‘זאת בריתי’, עסק בסוגיות הלכתיות אקטואליות הנוגעות לזהות היהודית בימינו, וכלל מאמרים על גיור, חילון ונישואים אזרחיים.

  מחיר באתר: 60 ₪  
כריכה קשה 25 × 18 ס"מ 208 עמ'
הליכות עולם עורך: איתן אברמוביץ
תשע"ו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435