זאת בריתי

גירות, חילון, נישואים אזרחיים

הרב שג"ר

שאלת הזהות היהודית בעידן המודרני לאור השינויים העצומים שהתחוללו בעם היהודי בדורות האחרונים, מטרידה היום דתיים ושאינם דתיים בישראל ובעולם. ספר זה מקבץ שלושה מאמרים הלכתיים מאת הרב שג"ר העוסקים בסוגיות הלכתיות הקשורות באופן הדוק בשאלה זו: הגיור במציאות הישראלית, היחס לחילונים ונישואין אזרחיים; סוגיות הממשיכות להעסיק גם בימים אלה את הציבור הישראלי.

הרב שג"ר טוען כי לאור השינויים האדירים שהתחוללו בעם היהודי ובעולם בכלל, יש להחליף את הכלים והמושגים ההלכתיים ששימשו את הפוסקים בדיוניהם בסוגיות עקרוניות אלה, בכלים ובמושגים אחרים, שאותם הוא שואב בעיקר מפסיקתו של הרמב"ם.

בכל אחד ממאמריו אלה הרב שג"ר בוחן את העמדות ההלכתיות הרווחות כלפי הנושא הנדון לאור המקורות, ומציע קווים לעמדה הלכתית־ציבורית חדשה ומקורית הנבנית מתוך ניתוח מעמיק של השאלות החברתיות והערכיות שהנושא מעלה.

ספר זה מהווה צוהר לעולמו ההלכתי של הרב שג"ר, שלא נחשף עד כה לקהל הרחב. המאמרים הכלולים בו מציגים נקודת מבט חדשנית וייחודית על החברה הישראלית ועל מקומה של ההלכה בתוכה.

  מחיר באתר: 59 ₪  
כריכה קשה 25 × 18 סנטימטרים ס"מ 258 עמ'
זאת בריתי עורך: זוהר מאור
תשע"ב