זמן של חירות

דרשות לחג הפסח

הרב שג”ר

בספר זה רואות אור לראשונה דרשותיו של הרב שג”ר זצ”ל לחג הפסח. כדרכו, הרב מחבר את תכני החג לשאלות עכשוויות. הרב מחבר את תכני החג לשאלות עכשוויות, למשל: מהי חירות ואיך היא משתלבת בעולם הדתי? כיצד נגשר על הפער בין אבות ובנים? האם אפשר לאזן בין אותנטיות ועצמאות אישית לחיי קהילה? מדוע יש לסעודות מקום מרכזי כל כך בשבתות ובמועדי ישראל? שאלות אלו ואחרות נידונות בדרשות תוך ניתוח פסוקי המקרא, ההגדה של פסח, מדרשי חז”ל, הלכות ומנהגים, מובאות מן הראשונים, המקובלים וגדולי החסידות ותורות של הרב קוק והרב סולובייצ’יק. בדרשות שזורות גם תובנות העולות מדבריהם של הוגים מערביים, מודרניים ופוסטמודרניים, שבעזרתן עומד הרב על משמעותו של החג ומאיר אותו באור חדש.

  מחיר באתר: 59 ₪  
כריכה קשה 22 × 15 ס"מ 232 עמ'
זמן של חירות עורך: ישי מבורך
מכון כתבי הרב שג"ר

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435