על כפות המנעול

 • 

דרשות לימי התשובה וליום הכיפורים

הרב שג”ר

קובץ דרשות זה, הינו המשך ל’זיכרון ליום ראשון – דרשות לימים נוראים’ שיצא לאור בשנת תשס”א. זמנים אלו מפגישים את הקורא עם שאלות התשתית: החיים והמוות, הדין והחמלה, החטא, העונש והתשובה. אלו הנושאים החוזרים ונשנים בשני קבצי הדרשות. בדרשות יום הכיפורים תופסות השאלות של העוול החברתי ותיקונו, יחסי אני-אתה ועוד מקום מרכזי. זהו הרי עיצומו של יום – ריצוי הרע וחידוש הברית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435